Vol 9, No 1 (2019)

January

Table of Contents

Articles

Ajaydeep Singh, G. S. Bindra, Arvinpreet Kour
PDF
Dr. Avdhut Gandhi, Dr. N. L. Vyas, Dr. Ateev A. Singh, Dr. Pallavi Kadam
PDF
Dr. Atul B. Hulwan, Dr. Sujata R. Kanetkar
PDF
Dr. Sathishkumar, Dr B Rajesh, Dr Balasubramanian, Dr S. R. Veeramani, Dr G. S. Sivakumar, Dr G. Selvarani, R. R. Saravanan, Dr R. Ramesh, Dr. T. R. Hemanath, S. Nagasundar, Dr M. Saravanan
PDF
Dr. Dipak Kumar Dhar, Dr. Sudeepa Chaudhuri
PDF
Patel Bhavik N, Shil Suman, Pandey Arvind S
PDF
Dr Debasish Mahapatra, Dr Anurakshat Gupta, Dr Pragya Sharma, Dr Nithya Nair
PDF
Dr Deepak Singh, Dr Rashmi Naik, Dr Rashmi Thakur, Dr Chandrapal Bhagat
PDF
Dr Faiza P K, Dr Ashalatha P R
PDF
Dr. Rashmi Metgud, Dr. Surbhi, Dr Nidhi Khajuria
Dr. P. Sambasivudu
PDF
Tamilselvan K S, Murugesan. G, Mageshkumar. G, Suthagar. S
PDF
K. Thangamalar
PDF
Dr. S. Kalaiselvi, P. Govindaraj
PDF
Pasala Mohan Kiran, D. Ravi Vikranth
PDF
Mrs.Vahithamala. K
PDF
Ng. Sandhyarani Devi, W. Vidyarani Devi
PDF
Naufa N N
PDF
M. Yesupu, Prof. P. Chinnaiah
PDF
L. Jagapriya
PDF
Ajaydeep Singh, G. S. Bindra, Arvinpreet Kour
PDF
Dr. Avdhut Gandhi, Dr. N. L. Vyas, Dr. Ateev A. Singh, Dr. Pallavi Kadam
PDF
Dr. Atul B. Hulwan, Dr. Sujata R. Kanetkar
PDF
Dr. Sathishkumar, Dr B Rajesh, Dr Balasubramanian, Dr S. R. Veeramani, Dr G. S. Sivakumar, Dr G. Selvarani, R. R. Saravanan, Dr R. Ramesh, Dr. T. R. Hemanath, S. Nagasundar, Dr M. Saravanan
PDF
Dr. Dipak Kumar Dhar, Dr. Sudeepa Chaudhuri
PDF
Patel Bhavik N, Shil Suman, Pandey Arvind S
PDF
Dr Debasish Mahapatra, Dr Anurakshat Gupta, Dr Pragya Sharma, Dr Nithya Nair
PDF
Dr Deepak Singh, Dr Rashmi Naik, Dr Rashmi Thakur, Dr Chandrapal Bhagat
PDF
Dr Faiza P K, Dr Ashalatha P R
PDF
Dr. Rashmi Metgud, Dr. Surbhi, Dr Nidhi Khajuria
PDF
Dr. P. Sambasivudu
PDF
Tamilselvan K S, Murugesan. G, Mageshkumar. G, Suthagar. S
PDF
K. Thangamalar
PDF
Dr. S. Kalaiselvi, P. Govindaraj
PDF
Pasala Mohan Kiran, D. Ravi Vikranth
PDF
Mrs.Vahithamala. K
PDF
Ng. Sandhyarani Devi, W. Vidyarani Devi
PDF
Naufa N N
PDF
M. Yesupu, Prof. P. Chinnaiah
PDF
L. Jagapriya
PDF