Vol 9, No 10 (2019)

October

Table of Contents

Articles

Arun Philip, Wesley Jose, Beena K, Pavithran Keechilat
PDF
Dr. Cristalle Soman, Alanoud Almuhrij, Norah Alghusen, Faisal Abdulrahman Alsubaie, Manal Aljamal, Rasha Alrasheed
PDF
Deepak Bharat Kawade, Shubhada Rajendra Deshmukh, Noopur Borkar
PDF
Dr. P. Deepthi, Dr. C. Pranab Nirmal
PDF
Dr Bhushan Naitam, Dr Devishri Atram, Dr Amol H Dube
PDF
Jayashree Nadkarni, Sneha Dasgupta, Debashish Biswas
PDF
Dr Maneet Gill, Dr Chinmaya Srivastava, Dr Lokesh Gautam
PDF
Dr Vikas Warikoo, Dr Nikhil Garg
PDF
Dr. P. Monikha, Dr. R. Ramakrishna Naik, Dr. P. Ravi Theja
PDF
Dr Mahesh Kisan Suryawanshi, Dr Shrihari Bharsakle, Dr Sachin Patankar, Mr. C. G. Patil, Dr Sayali Raut
PDF
Mr. Murali Nagalavi
PDF
Bhagat Sachin S., Palathingal Trisa
PDF
Anand Sharma, Biplob Bhuyan
PDF
Mr A. Suman Kumar, Dr. T. P. Yokesh
PDF
Archana B Saxena, Dr. Meenu Dave
PDF
R. Bhavani
PDF
Dr. Sangeeta Sood
PDF
Dr. Santhosh Kumar A. V., Dr. Dinesh N
PDF
Dr. S. S. Patole
PDF
Jyoti H. Gangurde, Sachin A. Gurule, Savita K. Tidame
PDF