Vol 10, No 1 (2020)

January

Table of Contents

Articles

Dr Anand S Kannapur, Dr Sudarshan Naik
PDF
Dr. Chandrashekharayya H. Hiremath, Dr. Hrishikesh Amin
PDF
Dr. Omprakash Raj, Dr. Sumit Dhruve
PDF
Shakti Jain, Urvashi Barman Singh, Yashi Srivastava
PDF
Dr. Sreehari S, Dr. M. Jayarama, Dr. Latheef V P
PDF
Dr. Hardik P Patel, Dr. Shubham Kumar, Dr. Deepashree Talaulikar
PDF
Dr. Nitin R Nangare, Dr. Dhairyashil B Patil
PDF
Ms. Disha S. Anjana, Dr. Anilkumar Sharma
PDF
D. Sudheer Kumar Reddy, B. Nagavardhan Reddy
PDF
Dr Pooja Raghunath, Dr P. Jose Paul, Dr Seema Oommen, Dr Sreeja Nair, Dr Archana Sasimohan
PDF
Dr. U. L. Bhuvaneswari
PDF
Binu A
PDF
Nirupama Pathak, Dr. Raina Tiwari
PDF
Helen Merina Albert, C. Alosious Gonsago
PDF
Dr. Ruchira Chaudhary, Dr. Nitin Pathak, Dr. Nitin Batav, Dr. Rasika Pathak
PDF
Poonam Pandey, Geeta Patel, I. P. Tripathi
PDF
C. S. Swami
PDF
Dr. Ravi Solunke
PDF
Dr. Le Nguyen Doan Khoi
PDF
Dewi Susanti, Dr. Erwani
PDF